Blog

Indstilling til pris

Indstilling til pris

Landsforeningen Liv & Død uddeler hvert år en pris til en enkelt person eller en forening, der har været med til at sætte døden på dagsordenen. Det mener vi, at Foreningen Nærvær med Døden har, som var initiativtager til forskningsprojektet om træning af nærvær og...

læs mere
Gratis introduktion til MBSR-forløb

Gratis introduktion til MBSR-forløb

Vi afholder yderligere to online fyraftensmøde om MINDFULNESS-BASERET STRESSREDUKTION - kursusforløb for sundhedsprofessionelle, der arbejder med svært syge og døende samt deres pårørende. Her vil mindfulness instruktør, antropolog og ph.d., Ann Ostenfeld-Rosenthal...

læs mere
Kursus for fagprofessionelle

Kursus for fagprofessionelle

Mindfulness-Baseret Stress Reduktion Kursus for sundhedsprofessionelle, der arbejder med svært syge og døende samt deres pårørende I samarbejde med Dansk Center for Mindfulness har forskningsgruppen udviklet to undervisningsforløb, der bygger direkte på...

læs mere
Nyt opfølgningsforløb

Nyt opfølgningsforløb

For at vedligeholde den effekt, som deltagerne har opnået på træningsforløbet, tilbydes nu en weekend med fokus på at det at være i stilhed. Kurset foregår i det naturskønne Vosnæs fra d.16. til d.17.september. Kursuslederne er Lene Jensen og Ann Ostenfeld-Rosenthal,...

læs mere
Sundhedspolitisk omtale

Sundhedspolitisk omtale

I forbindelse med forskningsprojektet har Sundhedspolitisk Tidsskrift udgivet to artikler. Den ene fokuserer på, hvordan hospicemedarbejderne selv oplever det at have trænet mindfulness og compassion over en længere periode. Samt hvad det har af betydning at skabe rum...

læs mere
Oplæg på EASA konference

Oplæg på EASA konference

Forskningsprojektets resultater er netop blevet præsenteret på en socialantropologisk konference kaldet EASA, der afholdes i Belfast og online. Oplægget blev præsenteret i samspil med andre forskere, der har beskæftiget sig med ’nærvær’ og betingelserne for, at det...

læs mere
Hvad får hospiceledere ud af at træne mindfulness?

Hvad får hospiceledere ud af at træne mindfulness?

I forskningsprojektet valgte vi at invitere ledere til at træne mindfulness og compassion sammen med deres medarbejdere. Det gjorde vi for at sikre, at de også stiftede bekendtskab med træningen og på egen hånd kunne erfare effekten af den. Samtidigt fik de indblik i,...

læs mere
Foretræde for Folketingets sundhedsudvalg

Foretræde for Folketingets sundhedsudvalg

Så er forskningsresultaterne præsenteret for Folketingets Sundhedsudvalg! Hanne Bess Boelsbjerg fik sammen med Lone Fjorback, leder af Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet og Berit Weise, MBSR instruktør og samarbejdspartner fra Forening Nærvær med Døden...

læs mere
Opfølgning på træningsforløbet

Opfølgning på træningsforløbet

Som et tilbud til ALLE interesserede tilbyder Ann og Lene nu en weekend i stilhed. Retreatet kan fungere som en opfølgning på træningsforløbet for deltagerne i forskningsprojektet, men også være en erfaringsnær introduktion til den virkning, det kan have at tillade en...

læs mere
Oplæg på VIA i Aarhus

Oplæg på VIA i Aarhus

Interessen for, hvilke resultater forskningsprojektet viste, breder sig. Hanne Bess Boelsbjerg har derfor været ude at holde oplæg blandt kommende sygeplejersker om, hvordan hospicemedarbejdere har integreret træning i nærvær og compassion både i forbindelse med, hvad...

læs mere
Temadagen var en succes!

Temadagen var en succes!

Med over 90 deltagere, der enten var mødt op fysisk eller deltog virtuelt, opfatter vi vores temadag på Aarhus Universitet som en stor succes. Alle der mødte op, kom med glade og forventningsfulde smil, og lyttede fordybet med, når de forskellige oplægsholdere delte...

læs mere
Temadag på Aarhus Universitet

Temadag på Aarhus Universitet

Forskningsprojektet ’Nærvær- og compassiontræning for hospicemedarbejdere’ byder indenfor til en temadag d.14.jan. om det at være nærværende og medfølende. Titlen på temadagen er: Nærvær og medfølelse – træning, der gør en forskel! Dagen er delt op, så den første...

læs mere