Om os

Ann Ostenfeld-Rosenthal

Ann Ostenfeld-Rosenthal

Projektleder og gennemgående underviser

Døden og døende, respekten og nærværet omkring denne proces, har længe ligget mig på sinde. Jeg har arbejdet det meste af mit erhversaktive lige som antropolog.

For en del år siden blev jeg mindfulness (MBSR) lærer, og mindfulness handler om nærvær og om at lindre lidelse. I den proces opstod der et ønske om at bruge mindfulness i forbindelse med pårørende og professionelle, der er med døende.

I oktober 2014 gik mit ældste barnebarn, Samuel, på 7 år bort. Denne dybt livstransformerende begivenhed var det, der satte skub i mit ønske om at gøre en forskel for døende og deres pårørende. At bidrage til at døden, på linje med fødslen, bliver respekteret som en betydningsfuld begivenhed i ethvert menneskes liv; til at menneskeligt nærvær bliver en del af alles dødsproces.

Her kan du læse mere om nærværs- og empati-træning til hospicemedarbejdere

Hanne Bess Boelsbjerg

Hanne Bess Boelsbjerg

Phd i humanistisk sundhedsforskning og kvalitativ forsker på projektet

Jeg er forsker på Interacting Minds Center, Aarhus Universitet, hvor jeg er tilknyttet et projekt, The Borderlands of Living.

Jeg har tidligere forsket i tro blandt døende og har desuden beskæftiget mig med forskning i alternativ behandling.

Jeg er levende optaget af den danske dødskultur, samt hvordan man bedst kan tilbyde eksistentiel, spirituel og religiøs omsorg i tiden op mod døden.

Jane Koller

Jane Koller

Pædagog og MBSR lærer og underviser på projektet

Jeg har måttet forlade arbejdsmarked i mange år pga. rygskade og kroniske smerter. Gennem mindfulness, compassion og yoga træning har jeg genvundet styrken til at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Jeg har aktiveret min socialpædagogiske uddannelse og arbejder med sårbare og udsatte unge. Unge som kan være tæt på døden pga. deres selvdestruktive adfærd som spiseforstyrrelse og misbrug. Eller livet gør så ondt, at man ikke har lyst til at leve.

Døden har jeg været nysgerrig på og har altid undret mig over, at den er så tabubelagt. Døden bliver nærværende for mig i de situationer, hvor jeg har oplevet mine egne smerter så stærke, at jeg ville ønske, at jeg døde. Det har gjort, at jeg på en eller anden måde har måttet forholde mig til døden, sorgen og lidelsen.

Jeg er en del af vågetjenesten i det nordjyske. Jeg finder dette arbejde meget nærværende og er ydmyg over at få lov til at være sammen med den døende til de sidste åndedrag. Igennem tjenesten har jeg oplevet, at det kan være meget svært at være med det liv, som er ved at rinde ud.

Jeg er pædagog og MBSR lærer.

Lone Ross Nylandsted

Lone Ross Nylandsted

Læge og MBSR lærer og underviser på projektet

Jeg er uddannet læge og har de seneste ca. 25 år forsket i sammenhængen mellem sygdom og psykologiske og sociale faktorer. Først 12 år på Kræftens Bekæmpelse og de seneste 13 år ved
Palliativ Afdeling på Bispebjerg Hospital.

Lindring af alvorlig sygdom har således været fokus for det meste af mit arbejdsliv. Jeg har i de seneste år desuden interesseret mig for, hvordan den sidste levetid opleves af de pårørende, der står på sidelinjen.

Sideløbende med forskningsarbejdet har jeg uddannet mig til mindfulness (MBSR) lærer, og det har været meget givende for mig personligt at kunne gøre noget konkret lindrende ved siden af forskningen. I arbejdet med at finde ud af, hvordan de pårørende kunne støttes bedst muligt til at være med både den døendes og deres egen lidelse, har jeg set hvor vigtigt det er at støtte de sundhedsprofessionelle på samme vis.

Lene Jensen

Lene Jensen

Psykoterapeut, ergoterapeut, MBSR lærer og underviser på projektet

Jeg er uddannet psykoterapeut, ergoterapeut og mindfulness (MBSR) lærer fra Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet. 

Jeg har de sidste 15 år arbejdet som selvstændig psykoterapeut og supervisor på psykoterapeutisk klinik i Skødstrup.

På det personlige plan har jeg altid været optaget af døden, sorgen over at miste, og hvordan man lever med sin sorg. Min mor begik selvmord, da jeg var 5 år, så sorgen har været en følgesvend gennem hele mit liv på godt og ondt.

At møde mindfulness og få det integreret i mit eget liv har gjort det lettere at være med den sorg, der kommer og går. Min nærværstræning har hjulpet mig til en langt større nænsomhed mod mig selv, og det gør det lettere at bære det ubærlige. Jeg har i mit arbejde igennem mange år  mødt mange mennesker i lidelse og været optaget af, hvordan nærværet med os selv, accepten  af nuet, nærværstræning og træning af medfølelse kan lindre og hele.  

Et andet fokus har været, hvordan man som professionel passer på sig selv i arbejdet med  andres lidelse uden at brænde ud og blive syg af sit arbejde . Jeg elsker at undervise i nærværstræning, og det er mig en stor glæde at skulle bringe dette ind til jer der arbejder med døende og deres pårørende.