Vi afholder yderligere to online fyraftensmøde om MINDFULNESS-BASERET STRESSREDUKTION – kursusforløb for sundhedsprofessionelle, der arbejder med svært syge og døende samt deres pårørende. Her vil mindfulness instruktør, antropolog og ph.d., Ann Ostenfeld-Rosenthal informerer om forløbet. Forløbet er baseret på resultaterne af forskningsprojektet, Nærvær, empati og compassion -træning til sundhedsprofessionelle, der arbejder med døende. Disse resultater vil blive præsenteret af forsker Hanne Bess Boelsbjerg. Derudover indeholder fyraftensmødet en kort meditativ øvelse samt praktiske oplysninger om forløbet. Forløbet henvender sig til dig der, som læge, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut eller SOSU-assistent, ønsker at opøve evnen til at forblive nærværende og medfølende i vanskelige situationer, der omhandler døende og deres pårørende.
De to fyraftensmøder ligger henholdsvis d.21.juni og d.15.aug. far kl.16-17.
Der vil snart være mulighed for tilmelding!