Stærk ryg, åbent hjerte

Undervisningsfilm om træningsforløbet

Mennesker, der arbejder med døende, er udsat for følelsesmæssige belastninger. Både fordi de yder omsorg og pleje for den døende og dennes nærmeste, som oftest er i krise. Men også fordi de som mennesker og fagprofessionelle bestræber sig på at gøre deres bedste, hvilket kan være svært, hvis de samtidigt har travlt med praktiske opgaver eller skal tage sig af andre patienter.

Filmen ”Stærk ryg, åbent hjerte” følger en gruppe sundhedsprofessionelle, som arbejder på et hospice, hvor de modtager træning i nærvær og medfølelse. Træning foregår i forbindelse med vores forskningsprojekt, der undersøger om MBSR-programmet (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) samt enkelte komponenter fra CCT (Compassion Cultivation Training) kan medvirke til at forebygge det, man kalder compassion fatigue. Man ved fra andre undersøgelser, at denne type arbejde, som hospicemedarbejdere udfører, kan føre til stress og følelsesmæssig udbrændthed.

Filmen giver indblik i, hvordan deltagerne oplever, at træningen har hjulpet dem til at forblive nærværende, når de står i svære situationer med de døende og deres pårørende. Forskeren Hanne Bess Boelsbjerg fortæller om de effekter, som det samlede antal deltagere rapporterer omkring og giver eksempler på, hvordan træningen kan styrke den enkeltes stresshåndtering.

“Stærk ryg, åbent hjerte” er titlen på en af de meditationer, som ligger i den værktøjskasse af de indtalte meditationer, der er gjort gratis tilgængelige i forbindelse med forskningsprojektet. Filmen er produceret af Mette Bahnsen, Persona Film med støtte fra Vellivforeningen. Tilrettelæggelse: Mette Bahnsen og Jakob Pagel Andersen. Se flere film om mindfulness på http://www.personafilm.dk/mindfulness/ om eksempelvis mindfulness for børn og voksne. Persona Film har siden 2001 produceret undervisningsfilm, dokumentarfilm, og etnografiske film til bl.a. museer, hospitaler, skoler og universiteter. Jakob Pagel Andersen arbejder bl.a. for Besyv og har siden 2014 arbejdet med dokumentarer og undervisningsfilm.

Undervisningsvejledning

Filmen kan bruges som undervisningsmateriale på sundhedsfaglige uddannelser eller efteruddannelseskurser, hvor man ønsker at tilegne sig en forståelse for de arbejdsvilkår, der gør sig gældende for hospicemedarbejdere, samt hvordan stress og følelsesmæssig udbrændthed kan forebygges gennem nærvær- og compassiontræning. Filmen kan med fordel kombineres med at lytte til en af de indtalte meditationer før eller efter filmen, så de studerende selv opnår en fornemmelse af, hvilken type træning hospicemedarbejderne har været igennem. Det anbefales at anvende en af de kortere meditationer, fx den korte bodyscan på 15 min. eller en kort åndedrætsmeditation.

Meditationerne findes her: https://mindfulness-paa-hospice.naervaeromkringdoende.dk/

Filmen kan ses her og må gerne deles frit.

Formidling af resultater

Selvom ens forskning endnu ikke er publiceret, er det muligt at formidle hvilke resultater, man er nået frem til. 

I forbindelse med den kvalitative del af forskningsprojektet er vi blevet opmærksomme på, hvordan deltagerne beskriver, at de bedst kan klare det følelsesmæssige pres, der er forbundet med at arbejde med svært syge og døende, når de ikke oplever belastninger i privatlivet. Der er en klar sammenhæng mellem hvordan det at føle, at man er i stand til at varetage sit arbejde tilfredsstillende og det at have overskud med sig hjemmefra.

Et andet sted, hvor deltagerne kan opleve, at de bliver stressede, er, når samarbejdet med kollegaerne svigter, eller de er for pressede af, hvordan deres arbejde tilrettelægges af deres ledere. Selvom samarbejdet og loyaliteten med ledelsen står stærkt i deltagernes beskrivelse, så kan det at opleve vanskeligheder på dette område slå ekstra hårdt. For så mangler der en livsnødvendig støtte til at stå i de vanskelige situationer, som arbejdet som hospice medarbejder fører med sig.

Langt de fleste deltagere beretter om, at det at blive trænet i at turde være nærværende midt i det, der forekommer svært, er en kæmpe hjælp. At forbinde sig med sit åndedræt er altid en mulighed, når man står inde på en stue, hvor sorgen eller smerten er overvældende. Eller at mærke hele kroppen, når man ikke ved, hvad der vil være bedst at sige. Eller at bekræfte sig selv i at man gør det godt nok, selvom der ikke er meget at gøre. Eller sende kærlige og venlige tanker til sig selv og de pårørende, når livet gør ondt.

Indstillingen til lidelse er vigtig. Især når man arbejder et sted, hvor der er meget, man gerne vil være med til at lindre. Ved at træne medfølelse kan lidelse forvandle sig, når man tør forblive nærværende med den. Det er den opdagelse, som flere af deltagerne har gjort sig undervejs.

Vi glæder os til at være fund bliver publiceret.