Så er forskningsresultaterne præsenteret for Folketingets Sundhedsudvalg! Hanne Bess Boelsbjerg fik sammen med Lone Fjorback, leder af Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet og Berit Weise, MBSR instruktør og samarbejdspartner fra Forening Nærvær med Døden lov at foretræde for sundhedsudvalget. Foretrædet handler om at anskueliggøre behovet for at forebygge stress og udbrændthed blandt sundhedsprofessionelle, der ikke er uddannet inden for den specialiserede palliation, men som alligevel varetager lagt størstedelen af den behandilng og pleje, der gives til døende.

Teamet fremlagde både resultater, der viser effekten af at træne mindfulness og compassion generelt, samt blandt hospicemedarbejdere, hvor der blev rapporteret om en reduktion af selvoplevet stress samt en forbedret evne til at forblive nærværende i følelsesmæssige belastende situationer.

Intentionen var at gøre opmærksom på at det at indgå i et evidensbaseret træningsforløb, som dem, der udbydes via Dansk Center for Mindfulness, kan medvirke til at forebygge stress, angst og udbrændthed. I oplægget blev det fremlagt, hvorfor det er hensigtsmæssigt at udbrede træningen blandt sundhedsprofessionelle, der bistår med en basal palliativ indsats. For det vil styrke deres evne til at imødekomme de døende og pårørendes behov, som på visse punkter adskiller sig for patienter i kurativ behandling. Forslaget blev taget godt imod, idet gruppen blev henvist til at opsøge regionerne og involvere dem i at planlægge en mulig fremtidig indsats.