Mindfulness for hospicemedarbejdere

Kontakt os for at høre nærmere

mindfulness

Nærvær, empati og compassion

-træning til sundhedsprofessionelle, der arbejder med døende

Formål

I arbejdet med livstruede syge og døende er sundhedsprofessionelle ofte dem, der kommer tættest på al den lidelse, der opstår i forbindelse med at være ved at dø. 

Nærvær og compassion

Forskningsprojektet bygger på to kendte og evidensbaserede interventioner – Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) og compassion træning.

Bevillinger

Velliv og Aase og Ejnar Danielsens Fond. Projektets værtsinstitution er Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

Om os

Her kan du læse om os, der står bag projektet med at træne sundhedsprofessionelle i arbejdet med døende.

Ressourcer

Meditationer, artikler og specialer som kan anvendes i arbejdet med mindfulness. Bl.a. er der en række lydfiler, som kan afspilles direkte fra siden.

Kort om projektet

Formål
Hospicemedarbejdere er konstant konfronteret med lidelse i deres arbejde: de døendes og de pårørendes. Det kan medføre en ’overinvolvering’ og dermed stress, udbrændthed og empatiudmatning. Derfor har vi til dette forskningsprojekt tilrettelagt et træningsprogram, der styrker det at være nærværende og udvise empati uden at det i så høj grad belaster den sundhedsprofessionelle personligt.

Nærværs- og empati/compassion træning
Forskningsprojektet bygger på to kendte evidensbaserede interventioner – Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) og compassion træning. Der arbejdes ud fra hypotesen om, at mødet med lidelse kan håndteres, så den virker mindre mentalt belastende ved at træne en venlig opmærksomhed på tanker, følelser og kropsfornemmelser. Herigennem kan evnen til at forblive nærværende og medfølende styrkes, også i svære eller belastende situationer.

Træningsprogrammet
Træningsforløbet udgøres af et MBSR-forløb med ekstra compassion øvelser. Det er struktureret som et MBSR forløb med 8 ugers træning: en ugentlig undervisningsgang á tre timer plus en fordybelsesdag i slutningen af forløbet.

mindfulness