Med over 90 deltagere, der enten var mødt op fysisk eller deltog virtuelt, opfatter vi vores temadag på Aarhus Universitet som en stor succes.

Alle der mødte op, kom med glade og forventningsfulde smil, og lyttede fordybet med, når de forskellige oplægsholdere delte ud af deres viden.

Dagen blev godt indledt med prof. og viceinstitutleder Andreas Roepstorff, der bød velkommen og fik stillet spørgsmål ved, om ens nærvær med en døende altid består i at rumme vedkommende? Med en personlig historie fik han belyst, hvordan det at blive mødt med modstand også kan give oplevelsen af at blive set og taget alvorligt som menneske.

Hanne Bess Boelsbjerg, der er post doc. Ved Interacting Minds Centre, præsenterede resultaterne fra forskningsprojektet ’Nærvær- og compassiontræning for hospicemedarbejdere’. Tilstede var også mange af deltagerne, som dermed fik indblik i projektets samlede resultat.

Derpå holdt centerchef Mikael Carlsen og Marianne Andreasen, der er arbejdsmiljøkoordinator på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Århus Kommune oplæg. De forklarede, hvordan mindfulness og compassion udgør det som organisatoriske fundament i deres organisation. Oplægget gav anledning til en erfaringsudveksling med deltagerne om, hvordan mindfulness og compassion kan integreres i en organisation gennem ledernes beslutning og praksis.

Herefter bød vi på en lækker vegetarisk frokost, som vi takker Jespers Torvekøkken for at kreeret for os.

For at levendegøre titlen for temadagen: Nærvær og medfølelse – træning, der gør en forskel! Gik vi efter frokost over til at fokusere på, hvordan vi kan træne det at forblive nærværende og mærke vores medfølelse.

Vi startede med et musikalsk indslag ved Kiku Day, der er musik etnolog og japansk fløjtespiller. Hun fremviste de forskellige fløjter, som anvendes i denne meditative musikform og gav flere eksempler på, hvordan de japanske zen munke anvendte denne musik til at udtrykke en meditativ tilstand. Hun spillede musikstykker, der gav anledning til både fordybelse og medfølelse.

Kiku blev afløst af danser og performer Dorte Bjerre Jensen, der fik alle op af stolene! Nu stod det på at praktisere kropsligt nærvær og blive opmærksom på sig selv og omgivelserne. Det udløste glæde og begejstring at få rørt sig efter frokost, selvom det også kan være lidt grænseoverskridende at gøre sammen med andre.

De kreative indslag blev rundet af med premieren på vores film ”Stærk ryg, åbent hjerte”, der følger en af træningsgrupper, som har deltaget i forskningsprojektet. Filmen er efterfølgende blevet evalueret på et spørgeskema og har fået gode reaktioner med sig. Den kommer til at være frit tilgængelig fra vores hjemmeside under ’resultater’.

Vi rundede dagen af med oplægget: ”Vær nær – værdighed og nærvær som forudsætning for ’det gode liv’ og ’den gode død’.” Det stod præst og forfatter Lotte Mørk fra Rigshospitalet. Lotte deltog også virtuelt, hvilket var til stor glæde for de deltagere, der var online, da det gjorde lyd og billede meget bedre, end når det foregik fra salen. Lotte kom ligesom Andreas ind på behovet for at blive set som et menneske, der også kan opføre sig urimeligt, når man er livstruende syg. Og at det at sætte grænser kan være det, der er brug for, for at føle sig taget alvorligt. Eller hvor meget det betyder, at et andet menneske vil anerkende ens lidelse, selvom man arbejder under pres.

Med denne indskærpelse af, hvor vigtigt det er for patienter at blive mødt med nærvær og en kærlig forståelse, som medfølelse kan udtrykke sig som, var dagen ved at nå sin afslutning.

Som punktum takkede Ann Ostenfeld-Rosenthal alle medvirkende samt Vellivsforeningen, som har gjort både forskningsprojektet samt temadagen mulig gennem deres bevilling. Efterfølgende overrakte Hanne Bess Boelsbjerg blomster til Ann, som tak for hendes store indsats for at få dele sin drøm om dette projekt, så det kunne blive til virkelighed.

Vi er glade for at give indtryk af dagen gennem de billeder, der blev taget undervejs af Lene Harbo Pedersen, som var med til at dokumentere temadagen!

Det er med stor tak til alle interesserede, at vi på den måde runder projektet af!