Forskningsprojektet ’Nærvær- og compassiontræning for hospicemedarbejdere’ byder indenfor til en temadag d.14.jan. om det at være nærværende og medfølende.

Titlen på temadagen er: Nærvær og medfølelse – træning, der gør en forskel!

Dagen er delt op, så den første halvdel fokuserer på at formidle forskningsresultater samt skabe rum for erfaringsdeling omkring det at skabe et arbejdsmiljø, der tilgodeser nærværende og medfølende interaktioner.

Den anden halvdel af dagen fokuserer på at skabe rum for nærvær og medfølelse gennem musik, kunst og krop. Dernæst bringes disse erfaringer i samspil med refleksioner omkring, hvordan vi støtter hinandens følelse af værdighed gennem nærvær.

Man kan  stadigt deltage online på dette link: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61361524768

Grundet hensyntagen til Covid-19 kan vi ikke modtage flere tilmeldinger til det fysiske arrangement.

PROGRAM

9.30: Morgenkaffe med croissanter og frugt.

10.00: Velkommen ved læge Lone Fjorback, leder af Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

10.15: Hvad får hospicemedarbejdere ud af at træne nærvær og compassion? ved humanistisk sundhedsforsker Hanne Bess Boelsbjerg, Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet.

11.00: Mindfulness og compassion som organisatorisk fundament i CSB ved Mikael Carlsen, centerchef og Marianne Andreasen, arbejdsmiljøkoordinator på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud, Århus Kommune.

12.00: Frokost bestående af vegetariske sandwich

13.00: Fordybelse i nærvær. Musikalsk indslag ved Kiku Day, musik etnolog og japansk fløjtespiller.

13.40: Kropsligt nærvær! Ved danser og performer Dorte Bjerre Jensen.

14.00: Filmfremvisning v. Jakob Pagel og Mette Bahnsen, Persona Film. ’Jeg trækker vejret – og så er jeg dig nær.’ En undervisningsfilm om nærvær og compassion træning for hospicemedarbejdere.

14.30: Kaffe og kage – mulighed for kort gåtur

15.00: Vær nær – værdighed og nærvær som forudsætning for ’det gode liv’ og ’den gode død’ ved præst og forfatter Lotte Mørk, Rigshospitalet.

16.00: Afrunding ved Ann Ostenfeld-Rosenthal og Hanne Bess Boelsbjerg

16.15: Tak for i dag!

Temadagen er ligesom forskningsprojektet finansieret gennem en bevilling fra Velliv, der arbejder for at forbedre den mentale sundhed på private arbejdspladser.

Efter temadagens afholdelse bringer vi billeder taget af Lene Harbo Pedersen, som er med til at proces-dokumentere selve dagen!