I forskningsprojektet valgte vi at invitere ledere til at træne mindfulness og compassion sammen med deres medarbejdere. Det gjorde vi for at sikre, at de også stiftede bekendtskab med træningen og på egen hånd kunne erfare effekten af den. Samtidigt fik de indblik i, hvordan mindfulness og compassion træning kan anvendes i arbejdet med døende, mest af alt ved at forebygge stress og følelsesmæssig udbrændthed blandt deres medarbejdere.

Fra Hospice Djursland deltog souschef Helle Dalby Kristensen. I en kort film forklarer hun, hvad hun selv har fået ud af det som menneske og som leder. Hun fremhæver, hvordan det var vigtigt for hende at ”være der som Helle”, så hun indgik på lige fod i træningen med de andre.

I filmen fortæller hun om, hvordan træningen har fået hende til at stille skarpt på sine værdier som leder, hvor det lyttende og rummelige er i front. For som hospiceleder skal hun sikre, at der er plads til alle, både blandt de indlagte, deres pårørende og personalet.

Særligt har hun nydt det fællesskab, som opstod ved at træne mindfulness og compassion sammen. Det har vist sig som ro, humor og en større grad af forståelse, der også har smittet af på det større fællesskab. Det gode, som var der i forvejen, er på den måde blive styrket.

Hør mere om Helles erfaringer med træningen her: