Sundhedspolitisk omtale

I forbindelse med forskningsprojektet har Sundhedspolitisk Tidsskrift udgivet to artikler. Den ene fokuserer på, hvordan hospicemedarbejderne selv oplever det at have trænet mindfulness og compassion over en længere periode. Samt hvad det har af betydning at skabe rum...

Opfølgning på træningsforløbet

Som et tilbud til ALLE interesserede tilbyder Ann og Lene nu en weekend i stilhed. Retreatet kan fungere som en opfølgning på træningsforløbet for deltagerne i forskningsprojektet, men også være en erfaringsnær introduktion til den virkning, det kan have at tillade en...

Filmoptagelser til kortfilm

I samarbejde med Mette Bahnsen fra Persona Film og filmskaber Jakob Pagel, der bl.a. arbejder for Besyv, er vi i gang med optagelserne til en dokumentarfilm om deltagernes erfaringer med at træne nærvær og medfølelse. I kraft af både Mette Bahnsens og Jakob Pagels...