I samarbejde med Mette Bahnsen fra Persona Film og filmskaber Jakob Pagel, der bl.a. arbejder for Besyv, er vi i gang med optagelserne til en dokumentarfilm om deltagernes erfaringer med at træne nærvær og medfølelse.

I kraft af både Mette Bahnsens og Jakob Pagels respektfulde og nænsomme tilstedeværelse er det muligt filmisk at dokumentere hospicemedarbejderes udbytte af træningsprogrammet og refleksioner omkring, hvordan træningen kan omsættes i hverdagen og i arbejdet med døende og deres pårørende.

Optagelserne er tilrettelagt, så de foregår på en ekstra træningsdag, som har været afholdt på to af de deltagende hospicer. Dette greb har betydet, at selve optagelserne ikke har indflydelse på det gennemførte træningsforløb. I stedet har den ekstra træningsdag givet mulighed for at samle op på den forløbne periode og tale om de udfordringer, der kan være forbundet med at skulle fortsætte træningen på egen hånd.

For at sætte fokus på, hvordan man som hospicemedarbejder oplever at træne sit nærvær og evne til at være medfølende, fokuserer filmen på at skildre to deltageres erfaringer med at omsætte det, de har fået ud af træningen. Vi bliver derfor også inviteret inden for i disse deltageres hjem og får lov at følge, hvordan de har integreret træningen i deres hverdag.

Filmen kommer samtidigt til at belyse, hvor hospiceledere, der selv har deltaget i træningsforløbet, oplever, at mindfulness og compassion træning kan medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet for deres ansatte.

Slutteligt reflekterer den kvalitative forsker, der er tilknyttet projektet, over hvordan denne form for træning kan imødekomme hospicemedarbejderes behov for at stresse af og finde ind til deres dybere motivation for det arbejde, de bedriver.

Filmen har premiere på Temadagen, der afholdes på Aarhus Universitet d.14. jan. 2022