Indstilling til pris

Landsforeningen Liv & Død uddeler hvert år en pris til en enkelt person eller en forening, der har været med til at sætte døden på dagsordenen. Det mener vi, at Foreningen Nærvær med Døden har, som var initiativtager til forskningsprojektet om træning af nærvær og...

Gratis introduktion til MBSR-forløb

Vi afholder yderligere to online fyraftensmøde om MINDFULNESS-BASERET STRESSREDUKTION – kursusforløb for sundhedsprofessionelle, der arbejder med svært syge og døende samt deres pårørende. Her vil mindfulness instruktør, antropolog og ph.d., Ann...

Kursus for fagprofessionelle

Mindfulness-Baseret Stress Reduktion Kursus for sundhedsprofessionelle, der arbejder med svært syge og døende samt deres pårørende I samarbejde med Dansk Center for Mindfulness har forskningsgruppen udviklet to undervisningsforløb, der bygger direkte på...

Nyt opfølgningsforløb

For at vedligeholde den effekt, som deltagerne har opnået på træningsforløbet, tilbydes nu en weekend med fokus på at det at være i stilhed. Kurset foregår i det naturskønne Vosnæs fra d.16. til d.17.september. Kursuslederne er Lene Jensen og Ann Ostenfeld-Rosenthal,...

Sundhedspolitisk omtale

I forbindelse med forskningsprojektet har Sundhedspolitisk Tidsskrift udgivet to artikler. Den ene fokuserer på, hvordan hospicemedarbejderne selv oplever det at have trænet mindfulness og compassion over en længere periode. Samt hvad det har af betydning at skabe rum...