Nyt opfølgningsforløb

For at vedligeholde den effekt, som deltagerne har opnået på træningsforløbet, tilbydes nu en weekend med fokus på at det at være i stilhed. Kurset foregår i det naturskønne Vosnæs fra d.16. til d.17.september. Kursuslederne er Lene Jensen og Ann Ostenfeld-Rosenthal,...

Sundhedspolitisk omtale

I forbindelse med forskningsprojektet har Sundhedspolitisk Tidsskrift udgivet to artikler. Den ene fokuserer på, hvordan hospicemedarbejderne selv oplever det at have trænet mindfulness og compassion over en længere periode. Samt hvad det har af betydning at skabe rum...

Oplæg på EASA konference

Forskningsprojektets resultater er netop blevet præsenteret på en socialantropologisk konference kaldet EASA, der afholdes i Belfast og online. Oplægget blev præsenteret i samspil med andre forskere, der har beskæftiget sig med ’nærvær’ og betingelserne for, at det...