Her i oktober har EAPC afholdt en international online konference. EAPC er ’The European Association for Palliative Care’, som også står bag udgivelsen af tidsskriftet ‘Pallaitive Medicine’. Det er et forum, der både rækker ud til forskere inden for alle forgreninger af den palliative indsats, dvs. medicinering og behandling af patienter, kortlægning af politiske prioriteringer, uddannelse af fagprofessionelle, omsorg for det hele menneske og dets omgivelser for blot at nævne et par eksempler.

I forbindelse med EAPC-konferencen er vores projekt blevet udvalgt til at præsentere sine resultater i form af en plakat (eller en ’poster’, som man kalder det). Det betyder, at alt det, som vi mener, er vigtigt at formidle omkring projektets formål, design og resultater bliver kogt ned, så det kan formidles med et hurtigt blik og et par minutters fordybet læsning.

Vi er glade for resultatet, som viser de vigtigste indsigter, vi høstede fra den kvalitative og kvantitative del af studiet. Vi mener, det er vigtigt at få fremhævet, at deltagerne generelt oplevede forbedret mental helbred, hvilket både afspejler sig i interviewundersøgelsen og den afdækning, der fandt sted med spørgeskemaerne.

Det har slået os som betydningsfuldt, hvordan den underliggende stress, der relaterer til at arbejde med døende og deres pårørende, tit er blevet ignoreret. Så stressen er først blevet bevidstgjort ved at begynde at træne nærvær og medfølelse, hvor tempoet er kommet ned og opmærksomheden på ens egen tilstand er vendt tilbage. Dette tema ser vi som centralt. Derfor står citatet, som udtrykker denne opdagelse, også midt på plakaten.

Vi ved, at det er svært at få alle oplysninger og detaljer med, når man kun har en begrænset plads at gøre med. Derfor er vi også glade for, at vi har fået sat en QR-kode ind, som henviser til vores dybdegående præsentation for den internationale mindfulness konference juli 2021. Det betyder, at interesserede kan opsøge mere viden om projektet, indtil artiklerne om resultaterne bliver gjort tilgængelige.

Vi håber på, at vores deltagelse på en så velkendt og internationalt funderet konference får andre med kendskab til det konkrete arbejde med palliation til at blive opmærksomme på, hvordan træning af ens evne til at forblive nærværende og medfølende kan forebygge den stress, som ellers præger dette arbejdsområde.