Nanja Holland Hansen og jeg har begge fremlagt de foreløbige resultater fra projektet på ICM, International Mindfulness Conference arrangeret af Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet. Det har været en fantastisk oplevelse at formidle resultaterne fra spørgeskema- og interviewundersøgelse til interesserede forskere og tilhørere, der kender til det at praktisere mindfulness.

Vores resultater viser, at det at træne i mindfulness og compassion indvirker på oplevelsen af stress; både den stress der opstår i ens privatliv og i forbindelse med arbejdslivet.

For nogle af deltagerne knytter det at være stresset sig til ikke at føle sig god nok til sit arbejde og kan lede hen til, at man ikke evner at etablere den kontakt eller det nærvær, som man ellers har været i stand til at skabe med de døende og deres pårørende.

Men ved at fordybe sig i de forskellige måder at komme tilstede på og turde være med det, der er, i venlighed overfor sig selv, har langt de fleste deltagere fået et stort udbytte ud af træningen.

Der er selvfølgelig undtagelser! Og det vil vi se nærmere på, hvad der har spillet ind på de oplevelser.

I forbindelse med vores oplæg havde vi også inviteret Melanie Schellekens, som er en hollandsk forsker, der har undersøgt, hvordan efterladte til lungekræftpatienter oplever, at den fælles træning i mindfulness, som fandt sted under deres partners sygdomsforløbet har hjulpet dem igennem sorgen.

Det er et andet og virkeligt vigtigt aspekt, som forskning kan være med til at belyse – hvordan vi kan hjælpe hinanden med at være i det svære, når det kommer helt tæt på, som det gør, når man selv er døende eller ved at miste sin livspartner.

Vi ser frem til at formidle vores resultater som artikler!

Indtil da kan du lytte til præsentationerne her.