I dag starter vi hårdt ud med en times ’indadvendthed’ og ’mærke mig selv’ gennem liggende yoga, meditation og Self-Compassion meditation – hårdt for min ryg er det i hvert fald. Det er en af de dage, hvor det er den, der tager fokus. Men jeg flytter lidt rundt på mig selv undervejs og det hjælper. Der er andre end mig, hvor noget tager fokus bl.a. nævner én af deltagerne sin opmærksomhed på spændingerne i panden. Det er tydeligt både for hende og os andre, at ved at lade fokus blive ved at være rettet mod panden, sker der en forandring. Faktisk ser hun meget mere udglattet og blød ud end lige før!

Bagefter taler vi lidt om Selv-Compassion Meditationen og hvordan det er vigtigt at finde sine egen ord i den. De andre har nogle fine sætninger, som de siger til sig selv under meditationen.

Jeg har selv fundet et par sætninger, som jeg er blevet glad for at fodre mig selv med:

Jeg kan trygt ved være, som jeg er.

Jeg er værdifuld, som den jeg er.

Jeg er nænsom og kærlig mod mig selv.

Vi snakker også om, hvordan vi ofte får det indtryk, at alle de andre klare tingene meget lettere eller bedre end én selv. ’Derved kommer jeg ofte til at stille store krav til mig selv, om at skulle rumme alle mennesker eller situationer på mit arbejde’, siger én. Noget jeg også genkender.

Nu glider vi stille over mod et essentielt emne: Kommunikation.

Vi laver en øvelse, som skal lærer os at bruge ’stop-modellen’ og at være mere aktiv lyttende, mere nærværende, mindre forudfattet. ’Lad vær med at tænke: ’Jeg ved godt, hvad hun vil sige nu…’, siger Ann. Noget de fleste af os nok kender fra de mennesker, vi er tættest på. ’Hvad er det egentlig de siger/vil? Vi taler lidt om, hvorfor kommunikation kan være så svært. Der bliver nævnt flere ting:

  • Når man lader sig rive med af sine følelser
  • Når man har forskellig agenda
  • Når man ikke bliver hørt eller forstået
  • Når jeg ikke føler mig god nok eller sat pris på
  • Følelsen af at samtalen indeholder et angreb

Mindfulness forsøger at bevidstgøre alle vores automatiserede handlinger, som vi har på grund af vores tidlige oplevelser. Derved får vi mulighed for at stoppe op og gøre noget andet. ’Stop- op- modellen’ giver mulighed for selvregulering af følelserne, før de bliver til handlinger eller ord, som kan være med til at skabe en negativ kommunikation. Det er svært, når man er i en presset situation, men jeg øver mig.