Nu er vi samlet igen, og den afventende og spændte stemning er der igen. Gruppen samles og underviserne spørger os: Hvad kendetegner den gode oplevelse? Hvordan er det vi bruger sanserne i oplevelsen? Hvad tænker vi? Hvad føler vi? Dette reflekterer vi over i en stund. Nogle fællestræk i oplevelserne er typisk, at sanserne forstærkes, at vi oplever intensiteten herved eller en øget følelse af forbundethed med hinanden. Deltagerne kommer ind på, hvordan mindfulness hjælper til at opleve verden mere tydeligt og mere forbundet med andre. En giver eksemplet: At blive liggende lidt længere, når man har puttet børnebørnene og mærke deres nærvær.

Vi introduceres til liggende yoga med ikke stræbende attitude, som til forskel fra almindelig yoga, har formålet ’at komme i tydeligere kontakt med sig selv’. Jeg mærker grænserne for min praksis tydeligt og respekterer dem. Det betyder, at jeg muligvis ikke når ligeså langt ud i et stræk, som jeg ellers ville presse mig selv ud i. De langsomme bevægelser giver mig tid til at mærke det hele mere og hermed også, hvad jeg vil og ikke vil, hvad jeg kan lide eller ikke kan lide.

Mange af os synes, at det er lettere at mærke kroppen ved at bevæge den end ved at blive guidet til at mærke kroppen gennem ’bodyscan’. Nogen får energi af øvelsen; andre mærker deres træthed tydeligt.

Under hele seancen påminder underviserne mig hele tiden om, at åndedrættet er mit anker. At det er mit faste holdepunkt her i livet. Det altid tilstedeværende, som jeg altid kan vende tilbage til, selv når noget er svært.

Selv-compassion meditationen har været en fast lektie og den giver de fleste en personlig oplevelse. En deltager deler sin frustration ved at lave selv-compassion meditationen, som på hende virker til at forøge negative følelser fra fortiden. Følelserne er noget vi skal lære at rumme og også give medfølelse, minder vores undervisere os om.

Gennem øvelserne og de følelser, der opstår, som bliver gjort almindelige og tilladte, forbindes vi mere og mere som mennesker end blot kollegaer. Vi er alle mennesker, som har fejlet eller oplevet frustration ved ikke at opnå noget, som vi stræbte efter, gentager underviseren. Således sammenbinder følelserne os alle i en form for samhørighed ’det evige fælles’.  Mindfulness vil lære os at ride på bølgen af livets strøm, der går gennem én på godt og ondt med åndedrættet som anker.