Resultater

Selvom forskning skal holde igen med at udgive sine resultater til alle oplysninger er indsamlet, så kan man kan stoppe op og gøre status, når man er nået halvvejs, som det er tilfældet i forbindelse med dette forskningsprojekt. Det at gøre status kan være med til at skærpe fokus på, hvad det er vigtigt at holde øje med i den næste halvdel af forskningsprocessen og gøre det muligt at få bekræftet noget af det, som virker som et forskningsfund.

I forbindelse med den kvalitative del af forskningsprojektet er vi blevet opmærksomme på, hvordan deltagerne beskriver, at de bedst kan klare det følelsesmæssige pres, der er forbundet med at arbejde med svært syge og døende, når de ikke oplever belastninger i privatlivet. Der er en klar sammenhæng mellem hvordan det at føle, at man er i stand til at varetage sit arbejde tilfredsstillende og det at have overskud med sig hjemmefra.

Et andet sted, hvor deltagerne kan opleve, at de bliver stressede er, når samarbejdet med kollegaerne svigter, eller de er for pressede af, hvordan deres arbejde tilrettelægges af deres ledere. Selvom samarbejdet og loyaliteten med ledelsen står stærkt i deltagernes beskrivelse, så kan det at opleve vanskeligheder på dette område slå ekstra hårdt. For så mangler der en livsnødvendig støtte til at stå i de vanskelige situationer, som arbejdet som hospice medarbejder fører med sig.

Alle deltagere beretter ind til videre om, at det at blive trænet i at turde være nærværende midt i det, der forekommer svært, er en kæmpe hjælp. At forbinde sig med sit åndedræt er altid en mulighed, når man står inde på en stue, hvor sorgen eller smerten er overvældende. Eller at mærke hele kroppen, når man ikke ved, hvad der vil være bedst at sige. Eller at bekræfte sig selv i at man gør det godt nok, selvom der ikke er meget at gøre. Eller sende kærlige og venlige tanker til sig selv og de pårørende, når livet gør ondt.

Indstillingen til lidelse er vigtig. Især når man arbejder et sted, hvor der er meget, man gerne vil være med til at lindre. Ved at træne medfølelse kan lidelse forvandle sig, når man tør forblive nærværende med den. Det er der allerede flere eksempler på, som deltagerne deler her i bloggen.

Vi glæder os meget til næste del af forskningsprojektet og til at dele flere indtryk undervejs.